CC khởi động chương trình tài trợ dành cho các tổ chức thành viên

CC rất hân hạnh thông báo chương trình tài trợ dành cho các dự án của các tổ chức thành viên. Những khoản tài trợ này sẽ được sử dụng để hỗ trợ và mở rộng hoạt động của tình nguyện viên trong cộng đồng CC toàn cầu.

CC khởi động chương trình tài trợ dành cho các tổ chức thành viên

Mục đích của chương trình có nhà tài trợ là Google này là nâng cao khả năng của các thành viên CC nói riêng cũng như các thành viên trong cộng đồng nói chung trong quá trình hợp tác vì mục tiêu chung, bằng cách hỗ trợ cho các dự án và sự kiện ở quốc gia của thành viên đó. Các dự án nhận được tài trợ sẽ bao gồm tất cả các hình thức từ hội thảo tài nguyên giáo dục mở cho đến liên hoan phim, ca nhạc; ấn phẩm; hay các công trình nghiên cứu – thực chất, nó tăng cường sự nhận thức và mức độ hưởng ứng đối với các chính sách mở và các hoạt động của CC trên toàn thế giới.

Thành viên CC và thành viên cộng đồng là người đưa ra các đề xuất và sau khi CC xem xét kĩ lưỡng các đề xuất đó thì họ có thể sẽ nhận được khoản tiền tài trợ lên đến 20000 đô la Mĩ. Chúng tôi hi vọng phân phối khoản tài trợ này khắp thế giới, với ít nhất một dự án cho mỗi khu vực địa lí, từ các dự án nhỏ (như là in thư góp ý) cho đến các dự án lớn (như tổ chức những chương trình hội thảo quy mô lớn)

Hạn chót cho các đơn đề xuất là 08/07/2013. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về cách áp dụng, tư cách tham gia, dòng thời gian, các dự án mẫu và quá trình chọn lọc tại đây. Chỉ những tổ chức hợp tác với các đội ngũ CC ở các quốc gia thành viên mới đủ tư cách để nộp đơn xin tài trợ – do vậy nếu bạn có bất cứ ý tưởng tuyệt vời nào, hãy tìm cách liên lạc với đội ngũ CC ở quốc gia của bạn ngay tại đây.

Chúng tôi rất mong chờ tất cả những ý tưởng tuyệt vời đến từ cộng đồng các quốc gia thành viên.