1-Giới thiệu

Mạng lưới Thành viên Liên kết của CC

Mạng lưới Thành viên Liên kết của CC bao gồm hơn 100 Thành viên Liên kết tại hơn 70 Quốc gia/Vùng lãnh thổ nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động của CC trên toàn thế giới.

Lịch sử hình thành

Thành lập năm 2001 với sự trợ giúp của Trung tâm nghiên cứu và phát triển Vùng công cộng, hiện nay Ban lãnh đạo của CC bao gồm các nhà lãnh đạo tư tưởng, các chuyên gia giáo dục, các chuyên gia công nghệ, các luật gia, các nhà đầu tư, doanh nhân và các nhà nhân chủng học nổi tiếng thế giới.

Creative Commons là gì

Chúng tôi làm gì? Creative Commons với tên viết tắt là CC (“Cộng sáng tạo”) là một tổ chức phi lợi nhuận, giúp bạn chia sẻ tri thức và sự sáng tạo của mình một cách hợp pháp để xây dựng một thế giới bình đẳng hơn, dễ tiếp cận hơn và sáng tạo hơn. Chúng […]