Creative Commons là gì


Chúng tôi làm gì?

Creative Commons với tên viết tắt là CC (“Cộng sáng tạo”) là một tổ chức phi lợi nhuận, giúp bạn chia sẻ tri thức và sự sáng tạo của mình một cách hợp pháp để xây dựng một thế giới bình đẳng hơn, dễ tiếp cận hơn và sáng tạo hơn. Chúng tôi mở ra tất cả tiềm năng của internet để mang đến một kỷ nguyên mới cho sự phát triển và nâng cao năng suất lao động trí óc.

Với một mạng lưới các cá nhân và tổ chức thành viên cùng đội ngũ nhân sự trên khắp thế giới, Creative Commons cung cấp các giấy phép bản quyền miễn phí, dễ sử dụng để tạo ra một cách thức chuẩn mực nhưng đơn giản để cho phép công chúng chia sẻ và sử dụng các tác phẩm/ sản phẩm sáng tạo với các điều kiện khác nhau tùy theo lựa chọn.

Mạng lưới thành viên của chúng tôi

Mạng lưới thành viên của Creative Commons bao gồm hơn 500 tình nguyện viên từ tất cả các lĩnh vực, đại diện cho CC ở hơn 85 quốc gia trên thế giới. Song hành với các tổ chức của chính phủ, các trường đại học, tổ chức của công chúng, các thành viên CC mang đến những cách tiếp cận đối với bản quyền và sở hữu trí tuệ một cách cụ thể và phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, giúp giải quyết những khó khăn thách thức ở phạm vi toàn cầu cũng như ở phạm vi khu vực.