Hỏi đáp

Ghi công tác giả, người đăng kí giấy phép và/ hoặc các bên liên quan theo cách được ghi trên tác phẩm. Nếu tác giả có một dòng chú thích đính kèm theo tác phẩm rằng “Làm ơn hãy ghi công tác giả Molly Kleinman” thì bạn phải làm đúng như vậy.

Trong trường hợp không có chú thích nào, nhưng lại có dấu hiệu bản quyền thì bạn phải ghi công tên người nắm giữ bản quyền.

Nếu không có chú thích, cũng không có dấu hiệu bản quyền nhưng lại có tên của một nguời sử dụng nào đó, thì bạn hãy kiểm tra tiểu sử của tác giả xem liệu người đó có ghi rõ cách thức để bạn ghi công hay không. Nếu không có thì bạn hãy ghi công người sử dụng trước đó.

Nếu không có thông tin gì về cả tác giả hay tên tác giả thì vẫn còn một cách nữa, đó là trích dẫn tên của website nơi mà bạn tìm được tác phẩm đó.

Giữ nguyên vẹn toàn bộ các dấu hiệu bản quyền cho tác phẩm đã được đăng kí giấy phép CC

Nếu tác phẩm bạn đang sử dụng có thông báo ví dụ như “© 2008 Molly Kleinman” thì bạn không thể nào sao chép nó và nó cũng không thuộc phạm vi của Creative Commons.

Hoặc nếu thông báo tương tự không xuất hiện, thì cũng không cần thiết phải chọn một cái thông báo cụ thể nào. Tuy nhiên bạn nên thêm dòng “Được sử dụng khi được cho phép”.. hoặc các thông báo có ý nghĩa tương đương. Ghi nhớ rằng khi tác phẩm không có dấu © thì không có nghĩa là nó không được bảo vệ bản quyền, bạn vẫn cần phải trích dẫn nguồn và ghi công tác giả khi sử dụng chúng.

Sử dụng công cụ áp dụng giấy phép CC để thực hiện quá trình ghi công theo cách thức chuẩn. Đây là một cách thức tiêu chuẩn khi ghi công tác phẩm được đăng kí giấy phép CC

Truy cập http://creativecommons.org/choose/

Click vào nút “Choose a license” (Lựa chọn giấy phép)

Lựa chọn các mục của giấy phép mà bạn muốn sử dụng, điền các thông tin cần thiết, sau đó bấm vào “Select a license” (Chọn giấy phép này) ở bên dưới. Bạn sẽ được cung cấp một đoạn HTML đầy đủ mà ban có thể sao chép vào trang web của bạn. Biểu tượng giấy phép sẽ xuất hiện trên trang web của bạn. Khi bạn điền thông tin vào công cụ hỗ trợ áp dụng giấy phép, các nút giải đáp màu xanh sẽ cho bạn biết các quyền lựa chọn mà bạn có thể sử dụng.

Nếu vì bất cứ lí do gì mà bạn không thể tiếp cận được trang chủ của CC để áp dụng giấy phép, bạn chỉ cần thêm dòng thông báo “© CC” và ghi tên tác giả.

Sử dụng những nhan đề hay liên kết. Bao gồm cả những yếu tố dưới đây trong phần lớn quá trình ghi công:

Nhan đề tác phẩm: Nếu tác phẩm có nhan đề, hãy gọi nó theo cái tên đó. Nếu nó không có nhan đề, bạn có thể chỉ cần trích dẫn “Tác phẩm này là của Molly Kleinman..” hoặc chỉ cần “Không nhan đề, tác giả Molly Kleinman.. “. Sử dụng thông báo nào bạn cho là hợp lí và trích dẫn rõ ràng nguồn của tác phẩm.

Trích dẫn URL của tác phẩm nếu cần thiết: Đó là một liên kết ngược trở lại nguồn của tác phẩm. Nhiều người cho rằng đây là phần quan trọng nhất, nó giúp tác giả biết được tác phẩm của mình được sử dụng ở đâu qua việc kiểm tra những liên kết đó dẫn dắt lượng người truy cập vào trang web của họ. Đồng thời người sử dụng sẽ dễ dàng biết được nguồn gốc của các tác phẩm. Nếu bạn sao chép lại tác phẩm được đăng kí giấy phép CC dưới dạng bản in, thì tất nhiên là bạn không muốn chèn cả đoạn URL vừa dài dòng vừa kém thẩm mĩ. Tuy nhiên, nhìn chung, liên kết chính là phần quan trọng và có giá trị nhất khi bạn thực hiện việc ghi công.

URL cho giấy phép CC: Đó là một liên kết tới nội dung các giấy phép. Tác phẩm ban đầu nên có một liên kết dẫn tới giấy phéo mà nó sử dụng. Bạn không cần phải bao gồm toàn bộ nội dung giấy phép CC khi bạn sao chép tác phẩm.