Lịch sử hình thành


Thành lập

Thành lập năm 2001 tại Hoa Kỳ, hiện nay Ban lãnh đạo của CC bao gồm các nhà lãnh đạo tư tưởng, các chuyên gia giáo dục, các nhà công nghệ, các luật gia, các nhà đầu tư, doanh nhân và các học giả nổi tiếng thế giới.

Các giấy phép Creative Commons

Tháng 12 năm 2002, Creative Commons ra mắt bộ giấy phép bản quyền miễn phí đầu tiên cho cộng đồng. Creative Commons đã phát triển các giấy phép của mình – lấy một phần ý tưởng từ Giấy phép Công cộng GNU của Quỹ Phần mềm mở (GNU GPL) – song hành cùng một nền tảng ứng dụng Web để giúp bạn cấp giấy phép cho các tác phẩm của mình được phép sử dụng miễn phí cho các mục đích nhất định, theo các điều kiện nhất định; hoặc nhượng toàn bộ tác phẩm của mình cho cộng đồng sử dụng. Sau khi ra mắt lần đầu tiên, Creative Commons và các giấy phép của mình đã phát triển rất nhanh chóng và mạnh mẽ trên khắp thế giới. Các giấy phép đã được cải tiến rất nhiều, đã được dịch và nhập vào hơn 50 quốc gia.

Khoa học

Từ năm 2005, Creative Commons đã triển khai các dự án nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng khoa học dựa trên các tài sản chung, thông qua việc xác định và giảm thiểu các rào cản không đáng có đối với việc nghiên cứu, soạn thảo định hướng chính sách và các thỏa thuận pháp lý, phát triển công nghệ để giúp các nghiên cứu, dữ liệu và tài liệu trở nên dễ tìm hơn và dễ sử dụng hơn.

Giáo dục

Hoạt động của Creative Commons cũng hướng đến giảm thiểu những rào cản về mặt pháp lý, công nghệ và xã hội đối với việc chia sẻ và tái sử dụng các tài liệu giáo dục, với nhiều dự án đã được triển khai từ năm 2007.

Cơ sở hạ tầng toàn cầu cho việc chia sẻ

Các giấy phép và các công nghệ hỗ trợ của Creative Commons đã trở thành tiêu chuẩn toàn cầu cho việc chia sẻ trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, hoạt động của chính phủ, khoa học, và nhiều lĩnh vực khác của đời sống kinh tế-xã hội.