Thiết kế của giấy phép CC

Các giấy phép bản quyền công cộng của chúng tôi được thiết kế theo kết cấu ba tầng, với điểm nổi bật là tính sáng tạo có một không hai.

1- Mỗi giấy phép bắt đầu bằng một công cụ pháp lý truyền thống, ở định dạng ngôn ngữ và văn bản mà phần lớn các chuyên gia luật đều biết đến và yêu thích. Chúng tôi gọi đó là tầng MÃ PHÁP LÝ của mỗi giấy phép.

2- Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn những người sáng tạo, các nhà giáo dục và các nhà khoa học không phải là các chuyên gia luật, cho nên chúng tôi cũng phải thiết kế các giấy phép ở một định dạng đơn giản mà một người bình thường cũng có thể đọc được: MÃ THÔNG THƯỜNG – chính là Chứng thư Chia sẻ (còn gọi là phiên bản giấy phép mà “người thường cũng có thể đọc”). Chứng thư Chia sẻ là một cách tham chiếu cho những cấp phép và người được cấp phép, tóm tắt và thể hiện một số những điều khoản và điều kiện quan trọng nhất. Chúng ta hãy hiểu Chứng thư Chia sẻ như là một giao diện thân thiện với người dùng đối với tầng MÃ PHÁP LÝ (phức tạp hơn) ở phía sau; mặc dù bản thân Chứng thư này không phải là một giấy phép, và nội dung của nó không phải là một phần của tầng MÃ PHÁP LÝ.

3- Tầng cuối cùng trong kết cấu của giấy phép công nhận rằng các phần mềm, từ các cỗ máy tìm kiếm (vd: Google, Yahoo) cho đến các phần mềm soạn thảo tài liệu văn phòng hay phần mềm soạn và chỉnh sửa nhạc, đóng một vai trò to lớn trong việc sáng tạo, sao chép, khám phá, và phân phối các tác phẩm. Để các trang Web có thể dễ dàng biết được khi nào một tác phẩm sẵn sàng được chia sẻ cho công chúng theo giấy phép Creative Commons, chúng tôi cung cấp MÃ KỸ THUẬT, tức phiên bản giấy phép mà “máy cũng đọc được”. Đây là bản tóm tắt các điều khoản về quyền sử dụng tự do và các nghĩa vụ được viết ở định dạng mà các hệ thống phần mềm, các cỗ máy tìm kiếm, và các loại công nghệ khác có thể hiểu được. Để làm được điều này, chúng tôi phát triển một phương thức đã được chuẩn hóa để mô tả các giấy phép mà phần mềm có thể hiểu được, có tên gọi là Ngôn ngữ Diễn đạt các Quyền CC (CC REL).

Tìm kiếm nội dung mở là một chức năng quan trọng được kích hoạt nhờ cách tiếp cận của chúng tôi. Các bạn có thể sử dụng Google để tìm kiếm các nội dung được áp dụng giấy phép Creative Commons, tìm kiếm hình ảnh tại Flickr, các albums tại Jamendo, và các nội dung media nói chung tại spinxpress. Wikimedia Commons, kho tài nguyên đa phương tiện của Wikipedia, cũng là một người dùng giấy phép CC điển hình, và có vai trò rất quan trọng đối với chúng tôi.

Tóm lại, 3 tầng trong kết cấu của các giấy phép khẳng định rằng “thanh điều chỉnh mức độ các quyền” không chỉ là một khái niệm pháp lý. Nó là thứ mà các tác giả, người sáng tạo tác phẩm có thể hiểu, cộng đồng người sử dụng có thể hiểu, và ngay cả bản thân Website cũng có thể hiểu!